כלי נגישות

צוות פדגוגי

הנהלה

מנהלת ביה"ס: אודליה כהן-אופנהיים
יועצת חינוכית: אאידה ראונר, נאוה ממן-פרי
מזכירה: שרית קפלן-טוויל

רכזי תוכניות

"רמון": נאוה ממן-פרי
"רום": ד"ר אלעד שגב (כתות ג'), גיא מור (כתות ה'-ט'), חבי קצלסקי (כתות ד')

בביה"ס רמ"ה מלמדים כ-30 מורים בתכניות השונות.
מורי ביה"ס רמ"ה מגיעים מדיסציפלינות שונות מתחומי המדעים, אומנויות והומניסטיקה.כולם פעילים בתחום הדעת אותו הם מלמדים והינם בעלי עניין וניסיון בבניית תכניות מותאמות לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN