• כניסה לאזור לימוד

    בקרוב יעלה כאן קישור לאיזור הלמידה האישי

A+ A A-

הנחיות תשלום הורים

  • קטגוריה: Uncategorised
  • נכתב על ידי Super User
  • כניסות: 6384

כניסה למסך תשלומי הורים באינטרנט

1. כניסה לאתר התשלומים באמצעות הכתובת www.citypay.co.il

2. בדף האינטרנט שיפתח "פורטל התשלומים לרשויות המקומיות" יש לבחור בשם הרשות המקומית ואת סוג התשלום – "תשלומי הורים לביה"ס".
3. לאחר תאריך צפוי לסגירת שנה (שנקבע ע"י בית הספר) לא ניתן לבצע תשלום דרך האתר.

אופן עבודה במסך

מסך א' – הזדהות באתר:

ת.ז. תלמיד – לרשום מספר ת.ז. של התלמיד.

ת.ז. בית אב – לרשום ת.ז. ראש בית אב. (ראש בית אב- כפי שהוגדר ברישום לבי"ס – מנב"ס/אסיף)
במקרה ומתקבלת הודעה שאין חובות עבור תלמיד זה, רצוי לנסות להיכנס עם ת.ז של ההורה השני.

שם בית הספר – בחר את שם בית הספר מתוך רשימת בתי הספר ברשות.
להמשך - במידה והנתונים שלעיל נמצאו תקינים, לחץ על כפתור המשך למעבר למסך ב.

הערה – התשלום באתר הינו לתלמיד בודד בלבד. במקרה של מספר אחים באותו מוסד, נידרש זיהוי ותשלום לכל ילד/אח בנפרד.

 


מסך ב' – פירוט ובחירת הסעיפים לתשלום.

בשלב זה תוצג רשימת סעיפים עם יתרת חוב בלבד שבגינם יתבצע התשלום.

בשלב ראשון כל הסעיפים יופיעו במסומנים ב – V כנבחרים לתשלום.
אפשרי לבטל סימון - V זה כדי לגרוע מתשלום את הסעיף.
סעיף שהוגדר ע"י בית הספר כסעיף חובה לתשלום , לא ניתן יהיה לבטל את סימון ה- V שלידו ותוצג הודעה מתאימה למשתמש.

להמשך - לחץ על כפתור המשך למעבר למסך ג.

 


מסך ג ' – רישום פרטי תשלום/כרטיס אשראי

 

במסך זה הנך נדרש לבצע רישום פרטי כרטיס האשראי לפי הנתונים הבאים:
מספר כרטיס, סוג התשלום, מספר תשלומים, קוד cvv, תוקף, ת.ז. של בעל כרטיס האשראי.
פרטי משלם - שדות חובה
שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל (לצורך קבלת אישור תשלום), טלפון.
פרטי משלם – שדות זכות (לא חובה)
יישוב, רחוב, מס' בית, מס' דירה, מיקוד.
הערה- ניתן לשלם עם פרטי משלם השונים מפרטי הזיהוי שהוזנו בכניסה לאתר.

בסיום הרישום לחץ על כפתור המשך לתשלום.

מספר תשלומים – מספר התשלומים המירבי נקבע ע"י בית הספר מול מערכת אסיף של החברה לאוטומציה.
מספר התשלומים שיוצג בפועל ייקבע עפ"י המרחק מתאריך צפי לסגירת שנה, כך שהתשלום האחרון באמצעות האתר לא יאוחר מחודש יולי.
במידה וברצון הלקוח לבצע עסקה בתשלומים לאחר חודש יולי, או לחילופין לפי מספר תשלומים גדול יותר ממספר התשלומים שנקבע כמספר תשלומים מירבי במערכת, ניתן יהיה לבצע העסקה מול בית הספר ישירות ולא דרך האתר.

שלב ד' – הצגת אישור תשלום

בסיום פעולת התשלום יוצג אישור תשלום, שעתיד להישלח גם לכתובת המייל שהזין ההורה בשלב הקודם. מומלץ להדפיס האישור ולשמור לצורך מעקב.