odi2

Switch to desktop Register Login

תכנית מצטיינים

תלמידי תכניות המצטיינים מגיעים ליום העשרה שבועי בשעות אחר הצהריים. הם לומדים תכניות מתחומי המדעים האמנויות וההומניסטיקה בתכנית ספירלית הנבנית מגיל כיתה א ועד סיום התכניות השונות. בין הקורסים השונים ניתן למצוא תחומים כמו זאולוגיה, תיאטרון, לוגיקה, אנימציה, אקולוגיה שחמט ועוד.. הלמידה נעשית בקבוצות קטנות עם מורי צוות רמ"ה שהינם מומחים הבאים מתחומי הדעת השונים. תכנית הלימודים נבנית בהתאמה לתלמידים מצטיינים ולצרכיהם ההתפתחותיים. תכניות המצטיינים מתחילות בתכנית "רמון" לחטיבה הצעירה ובהמשך בתכנית "רום".

תנאי קבלה:

תלמידי תכנית "רמון" מאותרים ע"י מכון אבחון מקצועי. ילדים העולים לכתות א-ב.

לתכנית "רום" מתקבלים תלמידים שאותרו כמתאימים ע"פ תוצאות אבחוני מכון סאלד (שלב ב') הנערכים לכולם בכתה ב'. הורים שילדיהם נמצאו מתאימים מקבלים הודעה מהאגף למחוננים ומצטיינים. בוגרי תכנית "רום" (ג-ו) ממשיכים בתכנית "רום" הצומחת לחטיבה.
בנוסף – בוגרי תכנית "רמון" יכולים להמשיך לתכנית "רום" למצטיינים (אלא אם נמצאו מתאימים לתכנית המחוננים).

 

 

 

למעלה

Rama School. All rights reserved.

Top Desktop version