JoomlaXTC Splash Panel Pro - Copyright 2009-2011 Monev Software LLC
  • כניסה לאזור לימוד

    בקרוב יעלה כאן קישור לאיזור הלמידה האישי

שימו לב! השנה כל הפעילות שלנו תתקיים בביה"ס "עומר" ברחוב יגאל אלון במורשה בזמן שמבנה בית הספר רמ"ה עובר שיפוצים נרחבים

  1. ביה"ס רמה
  2. מחוננים
  3. מצטיינים
  4. פרוייקטים
Cloud Pro logo

בית-ספר רמ"ה

שאלות ותשובות || צוות פדגוגי

ביה"ס רמ"ה הוא מרכז טיפוח והעשרה למחוננים ומצטיינים מכתה א' ועד ט' הפועל בפיקוח ואחריות האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך בשיתוף עם עיריית רמת השרון.
ביה"ס פועל כמרכז העשרה יומי (כל קבוצת גיל מגיעה ליום אחד בשבוע). במסגרת ביה"ס פועלות מספר תכניות העשרה. תכניות הלימוד בביה"ס הן ייחודיות ונבנות בהלימה לצרכים ההתפתחותיים האיטלקטואליים והרגשיים של התלמידים המחוננים והמצטיינים מתוך רצון לאפשר סקרנות פתוחה, מבט חוקר ועניין בלמידה כדרך חיים.

Umbrella Pro logo

תכניות מחוננים

רמה (כתות ג'-ד')   ||  רם  (כתות ה-ו,ז'-ט') 

תלמידי תכניות המחוננים מגיעים ליום העשרה שבועי (במקום יום לימודים בחטיבה הרגילה). הם לומדים תכניות מתחומי המדעים האמנויות וההומניסטיקה בתכנית ספירלית הנבנית מכתה א' ועד סיום התכניות השונות. בין הקורסים השונים ניתן למצוא תחומים כמו עיצוב, רובוטיקה, אנימציה, לוגיקה, ג'אגלינג, מיינדפולנס, תרגום ועוד.. הלמידה נעשית בקבוצות קטנות עם מורים מומחים הבאים מתחומי הדעת השונים הבונים את תכנית הלימודים בהתאמה לתלמידים מחוננים ולצרכיהם ההתפתחותיים. במהלך הלימודים בתכנית "רם" התלמידים מעמיקים בפרוייקטים מיוחדים ומרחיבים את תחומי הדעת אליהם נחשפו.

Curve Pro logo

תכניות מצטיינים

רום (כתות ג'-ו') || רמון

תלמידי תכניות המצטיינים מגיעים ליום העשרה שבועי לאחר הלימודים. הם לומדים תכניות מתחומי המדעים האמנויות וההומניסטיקה בתכנית ספירלית הנבנית מגיל הגן ועד סיום התכניות השונות. בין הקורסים השונים ניתן למצוא תחומים כמו זאולוגיה, תיאטרון, לוגיקה, אנימציה, אקולוגיה שחמט ועוד.. הלמידה נעשית בקבוצות קטנות עם מורי צוות רמ"ה שהינם מומחים הבאים מתחומי הדעת השונים. תכנית הלימודים נבנית בהתאמה לתלמידים מצטיינים ולצרכיהם ההתפתחותיים. תכניות המצטיינים מתחילות בתכנית "רמון" לחטיבה הצעירה ובהמשך בתכנית "רום".

Voice Pro logo

פרוייקטים

בביה"ס רמ"ה נוצרים פרוייקטים שונים מדי שנה שהינם פרי של שיתופי פעולה בין מורים, בין תלמידים ובין תחומים. מדור זה מאפשר מבט על פרוייקטים שונים שהופקו בתכניות השונות בכלל ביה"ס רמ"ה. חלק מפרוייקטים אלו הוצגו בכנסים ארציים, פורסמו בעיתונות והינם פרי יצירה משותפת של מורינו ותלמידינו.