Logo

WAY TO GO- ד"ר אורי גלובוס

גו הוא משחק הלוח העתיק ביותר בעולם ומשחק המחשבה הלאומי של סין יפן וקוריאה.
למשחק חוקים פשוטים ביותר ועם זאת הוא בעל עומק אסטרטגי רב.
המשחק משמש שפה ודרך אימון לאצולה בסין וביפן מזה אלפי שנים והשפעתו התרבותית ניכרת בקלסיקות סיניות ויפניות כגון ״חכמת המלחמה״ של סון טסו.
כיום יש למשחק עשרות מיליוני שחקנים אוהדים ברחבי העולם שרובם מרוכזים באסיה, שם יש גם ערוצי טלוויזיה שמוקדשים למשחק ושחקני גו מקבלים מעמד של סלבריטאים.
גו נחשב במזרח כאימון המושלם למח ומקושר עם הישגים גבוהים בפרט בחשיבה מופשטת ויצירתית.
בקורס, נשחק, נרכוש מושגים אסטרטגיים ונבין אותם בהקשר של המשחק ותרבות המזרח.

Rama School. All rights reserved.