odi2

Switch to desktop Register Login

רימונים

יום רביעי 8:45-13:15

תכנית "רימונים" - תכנית העשרה לכל גני החובה+טרום חובה ברמת השרון.

כל גן בתורו מגיע ליום פעילות אחד בשנה בבהי"ס רמ"ה לטעימה מהליך הלמידה המתקיים על פי הפורמט של תכנית "רמון". ביום הפעילות הילדים מתחילים בפעילות שמעבירה יולי אבן רכזת התכנית (ומספרת הסיפורים המוכרת ),
לאחר מכן הילדים מתפצלים לשלוש קבוצות ועוברים שלושה שיעורים שונים ברוטציה משלושה תחומי דעת: מדע, אמנות והומניסטיקה.

"חלון לטבע" במעבדה, "סדנת חומרים" בחדר אמנות  ו"משחקי חשיבה".
כל השיעורים סובבים סביב נושא מאחד ומועברים בצורה חוויתית על ידי המורות הוותיקות מ"רמון".
הנושא המאחד מאפשר לילדים לחוות אותו מכמה נקודות מבט הרלוונטיות לעולמם ולגילם תוך הרחבת האופקים לכיוונים חדשים.

 

 

למעלה

Rama School. All rights reserved.

Top Desktop version