odi2

Switch to desktop Register Login

קישורים

מסנן
הצגת # 

עיריית רמת השרון

אתר עיריית רמת השרון בו נמצא מידע מקיף על הנעשה בעיר.

737

אגף מחוננים ומצטינים במשרד החינוך

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים אחראי לקידומם ולטיפוחם של התלמידים המחוננים והתלמידים המצטיינים בישראל.  טיפוחם של תלמידים מחוננים ומצטיינים נועד לא רק למענם אלא גם למען החברה כולה, שכן בבגרותם הם יוכלו להצעידה לאופקים חדשים בכל תחומי החיים. 

557

Rama School. All rights reserved.

Top Desktop version